A A A
 
 

ATH Bielsko-Biała

Politachnika Śląska

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego, Bielsko-Biała