"WSERVICE" nowoczesny system diagnostyki pojazdów.

"WSERVICE" to zaawansowany system do zdalnej diagnostyki i obsługi pojazdów specjalnych, zapewnia on także funkcję kompleksowego zarządzania flotą (Fleet management). Podczas pracy pojazdu ratowniczego "WSERVICE" rejestruje parametry w pojeździe i wbudowanych elementach jego systemów a informacje o pozycji, pracy układów, stanie technicznym mogą być dostępne lokalnie z pojazdu lub w sieci internet poprzez przeglądarkę www.

Głowne funkcje systemu:
 
  1. informacja o stanie pojazdu;
  2. tworzenie raportów wg szablonów lub indywidualnych wymagań klienta;
  3. rejestrowanie użytkowników pojazdu;
  4. zdalna diagnostyka;
  5. rejestrowanie parametrów;
  6. monitoring pracy pojazdu z graficzną prezentacją na cyfrowych wykresach;
  7. zapis pozycji pojazdu i informacja o jego pracy;
  8. system zdalnego powiadamiania o awariach, stanach ostrzegawczych i serwisowych;
  9. baza danych pozwalająca analizować stan pojazdu lub jego pracy;
  10. narzędzia do monitoringu zużycia paliwa, środków gaśniczych.