A A A
 
 
Praktyki

Zapraszamy na praktyki zawodowe do WISS.

Jeżeli chcesz zdobyć doświadczenie i niezbędną wiedzę, nie zwlekaj – zgłoszenia proszę przesyłać bezpośrednio na adres e-mail:

Proponujemy naukę w wymienionych poniżej zawodach oraz w pozostałych działach naszej firmy:
  1. konstruktor;
  2. technolog;
  3. inżynier zarządzania produkcją;
  4. inżynier spawalnik.