@wiss_samochody_specjalne Podnośnik pożarniczy PTM 44D z wysiegiem bocznym 25 metrów przy obciążeniu 135 kg. #wiss #psp #osp #firefighter #platform #scania #specialvehicle #firetruck ♬ dźwięk oryginalny - WISS_samochody_specjalne
Wyświetl ten post na Instagramie

Post udostępniony przez WISS (@wiss_firefighting)

SZYBKI KONTAKT

TEL: +48 33 82 70 800 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dotacje

„WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” – SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 22.

Dotacje

a. Projekt jest realizowany w ramach programu „INNOTECH” i współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
b. Nazwa inwestycji: „Zintegrowany system monitorowania parametrów pracy pojazdów specjalnych w celu poprawy bezpieczeństwa czynnego”.
c. Okres realizacji: 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.
d. Beneficjent: „Wawrzaszek ISS Sp. z o.o.”

 

a. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

b. Nazwa inwestycji: „Opracowanie i wdrożenie hybrydowej technologii produkcji zabudów specjalnych”.
c. Okres realizacji: 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r.
d. Beneficjent: „Wawrzaszek ISS Sp. z o.o.”

a. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

b. Nazwa inwestycji: „Opracowanie i wdrożenie technologii kompozytu korkowego do produkcji zabudów pojazdów specjalnych”.
c. Okres realizacji: 01.06.2014 r. do 31.12.2015 r.
d. Beneficjent: „WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” – SPÓŁKA KOMANDYTOWA

a. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020,

2. Oś priorytetowa. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Priorytet 1.
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Priorytet 1.

b. Nazwa inwestycji: „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych”.
Celem projektu jest budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego, którego zakres prac jest ukierunkowany na pojazdy specjalne. Budowa CBR ma zwiększyć potencjał badawczy przedsiębiorstwa poprzez:

Budowa CBR ma zwiększyć potencjał badawczy przedsiębiorstwa poprzez:

– opracowanie nowych rozwiązań w produkowanych wyrobach,

– opracowanie nowych materiałów np. bio-kompozytów,

– opracowanie i badania nad technologiami połączeń, elementów konstrukcji przenoszących znaczne obciążenia (kabiny, zabudowy pojazdów),

– badania i prace rozwojowe nad nowymi technologiami produkcji (np. wdrażanie Elastycznych Systemów Produkcyjnych).

W ramach istniejącej struktury firmy WISS powstanie Centrum Badawczo Rozwojowe.

c. Okres realizacji: 01.09.2016 r. do 31.12.2021 r.
d. Beneficjent: „WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” – SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e. Całkowity koszt realizacji projektu: 19.400.790,00 zł
f. Przyznane dofinansowanie: 3.140.600,00 zł

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [umowa] [zmiana zapisów] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa okien drewnianych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zestawienie] [umowa] [zmiana zapisów] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa bram segmentowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zestawienie] [umowa] [zmiana zapisów] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa drzwi.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zestawienie] [umowa] [unieważnienie]

Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa drzwi – II postępowanie.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zestawienie] [umowa] [zmiana zapisów] [unieważnienie]

Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa drzwi stalowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [unieważnienie]

Zaproszenie do składania ofert – zakup, dostawa oraz montaż okien drewnianych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zestawienie] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – zakup, dostawa oraz montaż dodatkowych okien drewnianych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [załącznik]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa sprzętu i wyposażenia elektrycznego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 15 sztuk wysokosprawnych gazowych promienników rurowych wykorzystujących efekt fal podczerwieni.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – wykonanie robót tynkarskich do budowy pn. Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa wraz z uruchomieniem kotłowni.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zał. 1] [zał. 2] [zał. 3] [zał. 4] [zał. 5] [pytania i odp.] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa płytek ceramicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa opraw elektrycznych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [załącznik] [pyt. i odp.] [pyt. i odp. 2] [unieważnienie]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa wyposażenia elektrycznego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [załącznik] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – zakup i dostawa płyt granitowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [załącznik] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa opraw przemysłowych LED.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [załącznik] [pytania i odpowiedzi] [unieważnienie]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa oświetlenia awaryjnego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa sprzętu i wyposażenia elektrycznego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa opraw elektrycznych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa opraw przemysłowych LED.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa sprzętu i wyposażenia elektrycznego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [unieważnienie]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa sprzętu i wyposażenia elektrycznego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa wraz z montażem windy towarowej.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [unieważnienie]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa elementów sieci informatycznej.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rwarzecha@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania 1] [pytania 2] [pytania 3] [unieważnienie]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa wraz z montażem windy towarowej.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa wyposażenia elektrycznego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa zaginarki do blach.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa podnośników kolumnowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa wraz z montażem gilotyny do cięcia blach.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania] [pytania 2] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa mebli warsztatowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa podnośników kolumnowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa oprogramowania do obliczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [unieważnienie]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa oprogramowania do obliczeń – II.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa wyposażenia elektrycznego – II.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [unieważnienie]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa wyposażenia elektrycznego – III.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa wyposażenia elektrycznego – IV.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [unieważnienie]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa wyposażenia elektrycznego – V.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi][zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa wyposażenia elektrycznego – VI.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania ] [pytania 2] [pytania 3[zawiadomienie o wynikach]

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania ] [pytania 2 ] [unieważnienie]

5. Projekt 5

a. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020,

I. Oś priorytetowa. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa w ramach Działania 1.1:

Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Priorytet 1.

b. Nazwa inwestycji: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania pojazdów pożarniczych”.
Celem projektu jest wykonanie demonstratora nowego innowacyjnego procesu produkcji pojazdów specjalnych.
Innowacyjność procesu produkcji opierała się będzie na:

– zastosowaniu ciągłego procesu produkcyjnego,
– wprowadzeniu zmian w technologii produkcji,
– zautomatyzowaniu procesów wytwórczych,
– zorganizowanie produkcji w sposób umożliwiający produkowanie w jednym ciągu produkcyjnym wyrobów
wytwarzanych w różnych technologiach: (kompozytowej, hybrydowej, spawanej, skręcanej),
– wprowadzeniu narzędzi informatycznych,
– skróceniu cyklu produkcyjnego,
– poprawę jakości.

W ramach istniejącej struktury firmy WISS oraz w budowanym Centrum Badawczo Rozwojowym zostanie wykonany demonstrator technologiczny.
c. Okres realizacji: 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r.
d. Beneficjent: „WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” – SPÓŁKA KOMANDYTOWA
e. Całkowity koszt realizacji projektu: 23 092 399,23 zł
f. Przyznane dofinansowanie: 9 236 959,69 zł

 

Zaproszenie do składania ofert – dostawa i montaż dwóch suwnic 5t.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zmiana zapisów] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa sprzętu komputerowego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [załącznik nr 1] [pytania 1] [pytania 2] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa oprogramowania CAD.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa sprzętu komputerowego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rwarzecha@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania 1] [pytania 2] [pytania 3] [pytania 4] [unieważnienie]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa oprogramowania CAD.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do planowania i zarządzania procesem produkcji.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rwarzecha@wiss.com.plbiurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie do składania ofert – dostawa zestawów kołowych oraz kół żeliwno-poliuretanowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja][zawiadomienie o wynikach]

»

pl_PLPolish