OFERTA POJAZDY POLICYJNE I WOJSKOWE CIĘŻKI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM (6X6)
 

  Ciężki samochódratowniczo-gaśniczy znapędem uterenowionym(6x6)  

ZABUDOWA

materiał

 

kompozyt poliestrowy

ZBIORNIKI

woda

środek pianotwórczy

 

8000 litrów

1000 litrów

AUTOPOMPA

typ

wydajność

 

Ruberg R-2-280/R2-40

6 000 l/min – 8 bar, 300 l/min - 40 bar