OFERTA POJAZDY POLICYJNE I WOJSKOWE CIĘŻKI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM (4X4)
 

  Ciężki samochódratowniczo-gaśniczy znapędem uterenowionym(4x4)  

ZABUDOWA

materiał

 

kompozyt poliestrowy

ZBIORNIKI

woda

środek pianotwórczy

 

5000 litrów

500 litrów

AUTOPOMPA

typ

wydajność

 

Ruberg Euroline

4 000 l/min – 8 bar, 700 l/min - 40 bar