Zásahové vozidlo s vodnímdělem (4x4)  

NÁSTAVBA

materiál

 

polyesterový kompozit

NÁDRŽE

voda

pěna

barvicí látka

dráždivý plyn

 

6000 l

500 l

4 x 25 l

4 x 25 l

AUTOČERPADLO

typ

výkon

 

Ruberg R2-280

4 000 l/min – 10 bar