OFERTA POJAZDY POLICYJNE I WOJSKOWE ŚREDNI POJAZD RATOWNICZO-GAŚNICZY Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM (4X4)
 

  Średni pojazdratowniczo-gaśniczy znapędem uterenowionym(4x4)  

ZABUDOWA

materiał

 

kompozyt poliestrowy

ZBIORNIKI

woda

środek pianotwórczy

 

2500 litrów

250 litrów

AUTOPOMPA

typ

wydajność

 

Ruberg Euroline

3 600 l/min – 8 bar, 420 l/min - 40 bar