Dotacje

„WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 22.

1. Projekt 1

a. Projekt jest realizowany w ramach programu „INNOTECH” i współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
b. Nazwa inwestycji: „Zintegrowany system monitorowania parametrów pracy pojazdów specjalnych w celu poprawy bezpieczeństwa czynnego”.
c. Okres realizacji: 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.
d. Beneficjent: „Wawrzaszek ISS Sp. z o.o.”

2. Projekt 2

a. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

b. Nazwa inwestycji: „Opracowanie i wdrożenie hybrydowej technologii produkcji zabudów specjalnych”.
c. Okres realizacji: 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r.
d. Beneficjent: „Wawrzaszek ISS Sp. z o.o.”

3. Projekt 3

a. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

b. Nazwa inwestycji: „Opracowanie i wdrożenie technologii kompozytu korkowego do produkcji zabudów pojazdów specjalnych”.
c. Okres realizacji: 01.06.2014 r. do 31.12.2015 r.
d. Beneficjent: „WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” - SPÓŁKA KOMANDYTOWA

4. Projekt 4

a. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020,

2. Oś priorytetowa. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Priorytet 1.
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Priorytet 1.

b. Nazwa inwestycji: „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych”.
Celem projektu jest budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego, którego zakres prac jest ukierunkowany na pojazdy specjalne. Budowa CBR ma zwiększyć potencjał badawczy przedsiębiorstwa poprzez:

Budowa CBR ma zwiększyć potencjał badawczy przedsiębiorstwa poprzez:

- opracowanie nowych rozwiązań w produkowanych wyrobach,

- opracowanie nowych materiałów np. bio-kompozytów,

- opracowanie i badania nad technologiami połączeń, elementów konstrukcji przenoszących znaczne obciążenia (kabiny, zabudowy pojazdów),

- badania i prace rozwojowe nad nowymi technologiami produkcji (np. wdrażanie Elastycznych Systemów Produkcyjnych).

W ramach istniejącej struktury firmy WISS powstanie Centrum Badawczo Rozwojowe.

c. Okres realizacji: 01.09.2016 r. do 31.12.2021 r.
d. Beneficjent: „WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” - SPÓŁKA KOMANDYTOWA

e. Całkowity koszt realizacji projektu: 19.400.790,00 zł
f. Przyznane dofinansowanie: 3.140.600,00 zł

Zaproszenie do składania ofert - zakup i dostawa okien.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [umowa] [zmiana zapisów] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 31.08.2016

Zaproszenie do składania ofert - zakup i dostawa okien drewnianych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zestawienie] [umowa] [zmiana zapisów] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 07.09.2016

Zaproszenie do składania ofert - zakup i dostawa bram segmentowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zestawienie] [umowa] [zmiana zapisów] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 06.09.2016

Zaproszenie do składania ofert - zakup i dostawa drzwi.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zestawienie] [umowa] [unieważnienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 08.09.2016

Zaproszenie do składania ofert - zakup i dostawa drzwi – II postępowanie.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zestawienie] [umowa] [zmiana zapisów] [unieważnienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 19.09.2016

Zaproszenie do składania ofert - zakup i dostawa drzwi stalowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [unieważnienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 03.10.2016

Zaproszenie do składania ofert - zakup, dostawa oraz montaż okien drewnianych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zestawienie] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 04.10.2016

Zaproszenie do składania ofert - zakup, dostawa oraz montaż dodatkowych okien drewnianych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [załącznik]

Zaproszenie opublikowano dnia 07.10.2016

Zaproszenie do składania ofert - dostawa sprzętu i wyposażenia elektrycznego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 24.10.2016

Zaproszenie do składania ofert - zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 15 sztuk

wysokosprawnych gazowych promienników rurowych wykorzystujących efekt fal podczerwieni.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 24.10.2016

Zaproszenie do składania ofert - wykonanie robót tynkarskich do budowy pn. Utworzenie Centrum

Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 05.12.2016

Zaproszenie do składania ofert - zakup i dostawa wraz z uruchomieniem kotłowni.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zał. 1] [zał. 2] [zał. 3] [zał. 4] [zał. 5] [pytania i odp.] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 16.03.2017

Zaproszenie do składania ofert - zakup i dostawa płytek ceramicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 28.03.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa opraw elektrycznych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [załącznik] [pyt. i odp.] [pyt. i odp. 2] [unieważnienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 06.04.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa wyposażenia elektrycznego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [załącznik] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 07.04.2017

Zaproszenie do składania ofert - zakup i dostawa płyt granitowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [załącznik] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 07.04.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa opraw przemysłowych LED.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [załącznik] [pytania i odpowiedzi] [unieważnienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 10.04.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa oświetlenia awaryjnego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 20.04.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa sprzętu i wyposażenia elektrycznego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 28.04.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa opraw elektrycznych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 28.04.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa opraw przemysłowych LED.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 28.04.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa sprzętu i wyposażenia elektrycznego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [unieważnienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 19.05.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa sprzętu i wyposażenia elektrycznego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 30.05.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa wraz z montażem windy towarowej.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [unieważnienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 31.05.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa elementów sieci informatycznej.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rwarzecha@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania 1] [pytania 2] [pytania 3] [unieważnienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 02.06.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa wraz z montażem windy towarowej.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 17.07.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa wyposażenia elektrycznego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 17.01.2018

Zaproszenie do składania ofert - dostawa zaginarki do blach.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 02.03.2018

Zaproszenie do składania ofert - dostawa podnośników kolumnowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 02.03.2018

Zaproszenie do składania ofert - dostawa wraz z montażem gilotyny do cięcia blach.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania] [pytania 2] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 02.03.2018

Zaproszenie do składania ofert - dostawa mebli warsztatowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 16.03.2018

Zaproszenie do składania ofert - dostawa podnośników kolumnowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 04.04.2018

Zaproszenie do składania ofert - dostawa oprogramowania do obliczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [unieważnienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 13.04.2018

Zaproszenie do składania ofert - dostawa oprogramowania do obliczeń - II.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 29.04.2018

Zaproszenie do składania ofert - dostawa wyposażenia elektrycznego - II.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [unieważnienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 29.06.2018

Zaproszenie do składania ofert - dostawa wyposażenia elektrycznego - III.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 18.07.2018

Zaproszenie do składania ofert - dostawa wyposażenia elektrycznego - IV.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [unieważnienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 18.07.2018

Zaproszenie do składania ofert - dostawa wyposażenia elektrycznego - V.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi][zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 31.08.2018

Zaproszenie do składania ofert dostawa wyposażenia elektrycznego - VI.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania ] [pytania 2] [pytania 3[zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 17.09.2018

 

 

Zaproszenie do składania ofert Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych – obiekt A Laboratorium.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania ] [pytania 2 ] [unieważnienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 30.04.2019

 

5. Projekt 5

a. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020,

I. Oś priorytetowa. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa w ramach Działania 1.1:

Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Priorytet 1.

b. Nazwa inwestycji: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania pojazdów pożarniczych”.
Celem projektu jest wykonanie demonstratora nowego innowacyjnego procesu produkcji pojazdów specjalnych.
Innowacyjność procesu produkcji opierała się będzie na:

- zastosowaniu ciągłego procesu produkcyjnego,
- wprowadzeniu zmian w technologii produkcji,
- zautomatyzowaniu procesów wytwórczych,
- zorganizowanie produkcji w sposób umożliwiający produkowanie w jednym ciągu produkcyjnym wyrobów
wytwarzanych w różnych technologiach: (kompozytowej, hybrydowej, spawanej, skręcanej),
- wprowadzeniu narzędzi informatycznych,
- skróceniu cyklu produkcyjnego,
- poprawę jakości.

W ramach istniejącej struktury firmy WISS oraz w budowanym Centrum Badawczo Rozwojowym zostanie wykonany demonstrator technologiczny.
c. Okres realizacji: 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r.
d. Beneficjent: „WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
e. Całkowity koszt realizacji projektu: 23 092 399,23 zł
f. Przyznane dofinansowanie: 9 236 959,69 zł

Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż dwóch suwnic 5t.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zmiana zapisów] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 30.09.2016

Zaproszenie do składania ofert - dostawa sprzętu komputerowego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [załącznik nr 1] [pytania 1] [pytania 2] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 09.02.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa oprogramowania CAD.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 01.03.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa sprzętu komputerowego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 31.05.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rwarzecha@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania 1] [pytania 2] [pytania 3] [pytania 4] [unieważnienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 02.06.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa oprogramowania CAD.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 14.07.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do planowania i zarządzania procesem produkcji.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rwarzecha@wiss.com.pl, biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 06.09.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa serwerów.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja] [pytania i odpowiedzi] [zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 15.01.2018

Zaproszenie do składania ofert - dostawa zestawów kołowych oraz kół żeliwno-poliuretanowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy biurobr@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [specyfikacja][zawiadomienie o wynikach]

Zaproszenie opublikowano dnia 21.01.2019

 

Zaproszenie do składania ofert - dostawa sprzętu komputerowego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 813.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy r78@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [Specyfikacja][Unieważnienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 20.08.2021

 

Zaproszenie do składania ofert - dostawa i uruchomienie mobilnego stanowiska z ramieniem do stykowych pomiarów wymiarów geometrycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 813.
Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy r78@wiss.com.pl,
natomiast ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego.
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [Specyfikacja] [Pytania 1, Zmiana terminu][Unieważnienie]

Zaproszenie opublikowano dnia 13.09.2021

 

kliknij tu aby pokazać oferty archiwalne

 
Oferty archiwalne:

 

1. Projekt 1

a. Projekt jest realizowany w ramach programu „INNOTECH” i współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
b. Nazwa inwestycji: „Zintegrowany system monitorowania parametrów pracy pojazdów specjalnych w celu poprawy bezpieczeństwa czynnego”.
c. Okres realizacji: 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.
d. Beneficjent: „Wawrzaszek ISS Sp. z o.o.”

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup urządzenia interfejsu wraz z oprogramowaniem.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 16.10.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup oprogramowania do projektowania instalacji elektrycznych w pojazdach użytkowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 16.10.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - dostarczenie wersji demonstracyjnej modułu transmisji danych z pojazdu do zewnętrznej bazy danych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 17.10.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup 1 pakietu oprogramowania Office.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup komputerów (laptop).
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup bezprzewodowego systemu monitorowania i diagnostyki pojazdów specjalnych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 18.12.2014

W związku z zapytaniami oferentów przedłużono termin składania ofert do dnia 09.01.2015 r.
Opublikowano dnia 22.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup zintegrowanego układu monitoringu i sygnalizacji kąta przechyłu pojazdu.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 28.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - usługę doradczą analizy ergonomicznej i technicznej
wraz z wytycznymi dla interfejsu kierowcy współpracującego z modułem przechyłu.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 28.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - dostawę interfejsu kierowcy współpracującego z modułem przechyłu.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.04.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup i dostawę 3 monitorów LED.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.04.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup 1 pakietu oprogramowania Office.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.04.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - wykonanie usługi wraz z dostawą czujników (szczegóły zamówienia w załączniku).
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 15.04.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup 5 komputerów (laptop).
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 21.04.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - usługę szkolenia z obsługi oprogramowania specjalistycznego E3 Zuken.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 30.05.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów biurowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 829.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy t.liszka@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF] [pobierz XLS]
Zaproszenie opublikowano dnia 12.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 829.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF] [pobierz XLS]
Zaproszenie opublikowano dnia 31.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - usługę wykonania badań dynamicznych układu w stanach awaryjnych

i przy obciążeniach niestandardowych na wybranych produktach.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 30.06.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - dostarczenie elementów instalacji demonstracyjnej układu monitorowania

parametrów pracy pojazdu specjalnego zabudowanych na pojazdach.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 30.06.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - usługa doradcza – opracowanie założeń algorytmu oprogramowania.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.07.2015

 

2. Projekt 2

a. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

b. Nazwa inwestycji: „Opracowanie i wdrożenie hybrydowej technologii produkcji zabudów specjalnych”.
c. Okres realizacji: 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r.
d. Beneficjent: „Wawrzaszek ISS Sp. z o.o.”

Zaproszenie do składania ofert - zakup usługi doradczej dotyczącej badań bezpieczeństwa, certyfikacji, rynkowych, środowiskowych itp.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 810.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 05.01.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup i dostawa 1 komputera stacjonarnego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.04.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup i dostawa 1 monitora LED.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.04.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup 3 komputerów (laptop).
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy rafalwarzecha@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 21.04.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup usługi w zakresie badania parametrów fizycznych i własności wytrzymałościowych próbek poszyć.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 810.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 22.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup ekspertyzy technicznej dotyczącej wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 810.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 05.01.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup 2 pakietów programów CAD.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 18.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup 2 pakietów oprogramowania Office.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup 2 stanowisk komputerowych do działu konstrukcyjnego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 18.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup 4 platform wagowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 94 342 20 35 wew. 368.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy robert.berwingis@bumar.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 21.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup tkanin, żywicy i utwardzacza.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup pompy do LTRM.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 02.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów w postaci żywic, materiałów zbrojących i przekładkowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup profili.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 21.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup 2 komputerów (laptop).
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup 1 drukarki.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 12.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup pompy do silikonu.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 02.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup podgrzewacza żywicy.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 02.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup usług doradczych "Analizy rynku eksportowego".
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 03.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów biurowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 829.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy t.liszka@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF] [pobierz XLS]
Zaproszenie opublikowano dnia 12.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 829.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF] [pobierz XLS]
Zaproszenie opublikowano dnia 31.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup urządzenia do podawania kleju.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 02.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup utwardzacza Butanox.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 16.01.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup żywicy i utwardzacza.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 829.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 27.01.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiału Sphere Core.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 829.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.01.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup utwardzacza Oldopal.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 16.01.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 829.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.02.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup usługi doradczej dotyczącej badań wytrzymałościowych i starzeniowych połączeń klejonych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 810.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów zbrojeniowych i przekładkowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 21.05.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup usługi doradczej dotyczącej nowej technologii hybrydowej.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 05.02.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup ekspertyzy technicznej dotyczącej badań trakcyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 05.01.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup ekspertyzy technicznej dotyczącej badań wytrzymałościowych kratownic z poszyciem.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 13.02.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów w postaci profili, blachy, kleju, drutu itp.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 14.08.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów w postaci profili, blachy, kleju, drutu itp.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.09.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.09.2015

 

Wyniki konkursu - wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Szczegóły zawarte są w pliku. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 21.09.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów w postaci profili.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.10.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów w postaci profili.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.12.2015

 

Urządzenie 01 - 15.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 02 - 09.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 03 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 04 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 05 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 06 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 07 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 08 - 11.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 09 - 11.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 10 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 11 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 12 - 11.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 13 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 14 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 15 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 16 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 17 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 18 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 19 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 20 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 21 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 22 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 23 - 10.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 24 - 11.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 25 - 11.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 27 - 11.07.2014 [pobierz PDF]
Urządzenie 28 - 10.07.2014 [pobierz PDF]

 

3. Projekt 3

a. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

b. Nazwa inwestycji: „Opracowanie i wdrożenie technologii kompozytu korkowego do produkcji zabudów pojazdów specjalnych”.
c. Okres realizacji: 01.06.2014 r. do 31.12.2015 r.
d. Beneficjent: "WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zaproszenie do składania ofert - zakup ekspertyzy technicznej dotyczącej wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 810.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 30.03.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup i dostawa 2 monitorów LED.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.04.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup i dostawa 2 komputerów stacjonarnych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.04.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup usługi w zakresie badania parametrów fizycznych i własności wytrzymałościowych próbek poszyć.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 810.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 08.01.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup usługi doradczej dotyczącej nowej technologii kompozytu korkowego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 810.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 05.01.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup pakietów oprogramowania Office.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy a.pukocz@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 15.07.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup 1 laptopa.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup 1 pakietów programów CAD.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 21.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup dozownika do kleju Scigrip.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup 1 pakietu oprogramowania Office.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup szlifierek.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup 1 projektora i 1 drukarki.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup szczypców Morse'a - szczęki do chwytania blach - 10 sztuk.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup małego dozownika żywicy.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup dwóch licencji do programu Expertis.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup narzędzi ręcznych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 12.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup maty odsysającej do vacuum bagging (worek próżniowy).
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 05.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup 1 stanowiska komputerowego do działu technologicznego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 20.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup myjki lakierniczej.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup wózka paletowego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów biurowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 829.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy t.liszka@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF] [pobierz XLS]
Zaproszenie opublikowano dnia 12.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów (żywice, pianki, przekładki itp.)
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 19.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów w postaci żywic, materiałów zbrojących i przekładkowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 17.11.2014

 

Unieważnienie zapytania ofertowego - zakup materiałów w postaci żywic, materiałów zbrojących i przekładkowych.
Szczegóły zawarte są w treści unieważnienia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup pistoletu lakierniczego.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.12.201

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup komputerów.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup szlifierek, pilarki, zacisków, ścisków.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup komputera - 2 sztuki.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 11.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF] [pobierz XLS]
Zaproszenie opublikowano dnia 31.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 10.11.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup pianek poliuretanowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 02.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.02.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 04.02.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup ekspertyzy technicznej dotyczącej wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 810.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy i.plewnia@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 22.05.2015

 

Unieważnienie zapytania ofertowego - zakup ekspertyzy technicznej dotyczącej wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej.
Szczegóły zawarte są w treści unieważnienia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.06.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup ekspertyzy technicznej dotyczącej wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 15.06.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup pianki i materiału soric.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 17.08.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup żelkotu, żywicy i maty emulsyjnej.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 26.08.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup przekładki korkowej CoreCork.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 02.09.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup materiałów.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 28.10.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup drobnego osprzętu.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 28.10.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - zakup pianki Divinycell i materiału soric XF.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 02.12.2015

 

Zaproszenie do składania ofert - wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. +48 33 82 70 830.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy m.starczak@wiss.com.pl
Szczegóły zawarte są w treści zaproszenia. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 09.09.2015

 

Wyniki konkursu - wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Szczegóły zawarte są w pliku. [pobierz PDF]
Zaproszenie opublikowano dnia 21.09.2015