11.02.2018
Felix Titan (8x8) ARFF
 
Nová tvář FELIX s hasícím ramenem s dalekým dosahem

Koncem minulého roku firma WISS předvedla novou generaci těžkého letištního záchranářského a požárního vozidla Felix 8x8 ARFF. Toto vozidlo se liší od ostatních vozidel v dané skupině agresivnějším designem, jiným zavěšením, motory a hasícím ramenem s dalekým dosahem od výrobce Bumar-Koszalin.

Pro nástavbu vozidla byl zvolený, vyrobený a dodaný velmi speciální podvozek, vytvořený a vyrobený německou firmou TITAN. Hnací jednotku tvoří dva vznětové motory Mercedes-Benz. Každý z těchto 8válcových, vidlicových motorů s turbodmychadlem, se zdvihovým obsahem 15.930 cm3 dává výkon 480 kW (654 KM) při rychlosti otáčení 1800 ot./min. a maximální točivý moment 2800 Nm.

 

Požární nástavbu automobilu tvoří samonosná konstrukce vyrobená metodou infuze zcela z kompozitních materiálů (GRP) sendvičového typu, tj. skleněné vlákno, polyuretanová pěna a polyesterová pryskyřice. Skládá se ze tří modulů – kabiny, nádrží na hasební prostředky a krytu motorů.

 

Kabina má velké panoramatické okno vyrobené z laminovaného (vícevrstvého) netříštivého skla. Vyznačuje se nízko umístěnými vstupními dveřmi, které se otevírají ručně. Toto řešení zajišťuje snadné nastupování a vystupování posádky, stejně jako vynikající viditelnost ve všech směrech. V zadní části kabiny jsou dveře, které umožňují posádce vozidla vstup na střechu nástavby při provádění záchranné akce. Plní rovněž funkci nouzového východu.

Posádku nejnovějšího, těžkého, letištního záchranného a požárního vozidla Felix 8x8 ARFF HRET tvoří čtyři hasiči, pro něž jsou určená sedadla s uspořádáním 1+1+1+1. Sedadlo řidiče v kabině je umístěné centrálně. Díky tomuto posunutí má řidič vozidla přístup ke všem ukazatelům potřebným ke kontrole stavu motorů a jiných zařízení. Po pravé straně se dále nachází sedadlo velitele, které je vybavené pomocným individuálním osvětlením, které usnadňuje např. čtení dokumentace. Obě sedadla mají opěrky hlavy a bezpečnostní pásy, podobně jako dvě zbývající sedadla posádky, která se nacházejí ve druhé řadě, a dále mají také upevnění na vzduchové přístroje spolu s panoramatickou maskou.

 

Soubor displejů a ukazatelů je umístěný vpředu na palubní desce před sedadlem řidiče a velitele. Toto rozmístění umožňuje kontrolu většiny parametrů souvisejících s provozem vozidla, autočerpadla, děl, atp. Na displejích LCD je graficky znázorněné vozidlo vybavené všemi prvky a dále jsou zde velmi čitelná, různobarevná tlačítka s piktogramy funkcí a zařízení. Zde se nacházejí rovněž joysticky k ovládání nárazníkového vodního a pěnového děla a výsuvného hasícího ramene. Kabina je vybavená klimatizací a dále má nezávislé vytápění. Vpředu na pravé straně je namontované přední, elektricky ovládané vodní a pěnové dělo. Jeho výkon činí od 2000 l/min. vody či pěny. Provozní tlak pro vodní a pěnovou hlavici činí 10 bar. Z děla je možné stříkat přímý nebo rozptýlený proud. Dělo umožňuje otáčení o 180° v rozmezí od -45° do +90.

Podvozek vozidla je chráněný namontovanou postřikovací instalací, která se skládá ze šesti postřikovačů, které mohou stříkat vodu nebo těžkou pěnu. Každý z nich má výkon 75 l/min. při tlaku 8 bar. Další čtyři postřikovače jsou umístěné nahoře nad předním sklem a po dvou na levé a pravé straně v okolí zrcátek. Jejich napájení zajišťuje nezávislé vodní čerpadlo.

 

Střední modul, kde se nacházejí nádrže na hasební prostředky a oddíl autočerpadla, má osm schránek na vybavení – po čtyřech z každé strany automobilu. Schránky jsou uzavřené hliníkovými žaluziemi, které jsou vybavené blokovacími systémy.

 

Těžké letištní záchranářské a požární vozidlo Felix 8x8 ARFF má dvě kompozitní nádrže na hasební prostředky – nádrž na vodu má objem 15 000 litrů, zatímco nádrž na pěnidlo 1 600 litrů. Nádrže jsou tepelně izolované a mají podélné a příčné vlnolamy. Převážené hasební prostředky doplňuje 250 kg hasebního prášku třídy BC, který se převáží v nádrži práškového agregátu. K jeho uvolňování dochází pomocí dusíku. Prášek je možné dodávat pomocí instalace pro rychlý zásah s hadicí s délkou 25 m DN 20, která je zakončená pistolovou proudnicí s výkonem 2,5 kg/s.

Vzhledem k předpokládaným technicko-taktickým parametrům je automobil vybavený jednostupňovým odstředivým autočerpadlem Ruberg E100 s výkonem 10 000 l/min. při tlaku 10 bar. Autočerpadlo je vybavené automatickým odvzdušňovacím systémem, automatickým systémem regulace a stabilizace výtlaku a dále dávkovacím systémem, který umožňuje rovnoměrné dávkování různých druhů pěnidel do instalace pro rychlý zásah. Těleso a rotor čerpadla jsou vyrobené ze slitiny hliníku odolné proti působení mořské vody, zatímco hřídel čerpadla je vyrobená z nerezové oceli. Díky tomu je autočerpadlo určené také k čerpání průmyslové vody s nízkým stupněm zasolení.

 

Instalovaný systém stlačené pěny CAFS (Compressed AirFoam System) podobně jako autočerpadlo dodala firma Ruberg. Tento systém se skládá ze vzduchového kompresoru, dávkovače pěnidla s pístovým čerpadlem a míchací komory. Šroubový kompresor s výkonem 34 kW má výkon 5000 l/min. a provozní tlak činí 9 bar. Jak dávkovač, tak míchací komora mají elektronické ovládání. Stlačenou pěnu lze dodávat do instalace pro rychlý zásah a dále do obou požárních děl, stejně jako do vysouvacího děla umístěného na hasícím rameni s dalekým dosahem.

 

Užitková střecha je vyrobená ve formě pracovní plošiny (protiskluzový povrch střechy) a je zabezpečená rozkládacím zábradlím. Vydrží zatížení minimálně 180 kg a hmotnost vybavení, které se na ní převáží. Na střeše vozidla, v její středové části, je umístěné vysouvací hasící rameno s dalekým dosahem PLH-19. Jeho dodavatelem je firma „Bumar-Koszalin”, která je součástí Skupiny WISS. Pracovní výška vysouvacího ramene činí 19,5 metru. Je na něm umístěno vodní a pěnové dělo s výkonem od 3800 do 7600 l/min. při tlaku 10 bar a dostřelu 80 metrů. Obtáčení ramene, jehož ovládací panel je umístěný uvnitř kabiny, činí 1800 vodorovně (90°na každou stranu) a 180° svisle (od + 90° do - 90°). Na hlavici výložníku hasícího ramene jsou kromě toho namontované dva xenonové osvětlovací reflektory, video kamera ke sledování situace na místě události, termovizní kamera ke sledování v podmínkách nízké viditelnosti a zadýmení a dále zařízení k prorážení trupů letadel a dodávání hasebních prostředků do vnitřku letadel s výkonem 1100 l/min. při tlaku 10 bar. Obraz z obou kamer se přenáší na polyfunkční displej požárního systému v kabině vozidla.

 

Pomocné vybavení tvoří teleskopický, pneumaticky vysouvaný osvětlovací stožár s výškou 6,5 metru. Na stožáru je instalovaná hlavice, která se skládá z osmi reflektorů LED, každý o výkonu 40 W. Ovládání stožáru probíhá pomocí ovladače dálkového ovládání, který umožňuje otáčení hlavice kolem osy stožáru a dále naklonění světel dolů a nahoru v rozsahu cca 90° a dále na strany s rozsahem 180°.

Paweł Frątczak, Janusz Woźniak